projeler          kpm hakkında         iletişim  
Ataşehir-IX Ofis Yapısı / Ataşehir-IX Office Building

Tamamlandı / Completed
İstanbul, TR
Toplam kapalı alan / Floor Area: 3,500 m2
Ekip / Team: Kerem Piker, Cansu Cürgen, Yelta Köm
Fotograflar / Photo Credits: Engin Gerçek

Ataşehir diye bir yer 20 yıl önce yoktu.
Bu bir uydu kent, ancak planlanmış bir kent olmaktan ziyade, piyasanın dinamikleriyle oluşturulmuş bir konut “şehri”. Büyük konut stoku bir yandan batıya doğru genişlerken, diğer taraftan da bir süredir konut dışı yapılanmalar Ataşehir’de kastedilmemiş bir biçimde kendini göstermeye devam ediyor. Bugünlerde Finans merkezi olarak yeniden tariflenen Ataşehir’in yeni iş merkezinden uzakta, bölgenin kısmen “organik” olarak gelişen ofis alanında yer alan Ataşehir-XI projesi, kpm’nin bu bölgede geliştirdiği ilk orta ölçekli ofis yapısı.Bulunduğu fiziksel çevrenin en azından önümüzdeki on yıl boyunca inşa edilmeye devam edeceği gerçeğini sessizce kabul eden proje, bulunduğu fiziksel çevre ile arasına aldığı yarı geçirgen cephe sisteminin arkasında, olabildiğince çıplak bir yapı olarak kendisini var ediyor. Bu çıplaklık ya da açık seçiklik, sadece yapısal elemanlar için değil, aynı zamanda plan kurgusu için de anlamlı; zira plan şeması servis veren ve servis alan alanların birbirinden ayrıştığı net kullanım alanlarına ve tariflerine sahip bir iç düzenleme üzerine temelleniyor. Servis veren alanlar ile servis alan alanlar arasındaki geometri ve büyüklük farkı ise, ara alanların açık bahçeler halinde düzenlenmesine ve ikincil cephe sisteminin arkasında kurulan iç dünyanın “neşelenmesine” olanak sağlıyor.


kpm-kerem piker mimarlık

abide-i hürriyet cad. no.105 daire.4
sisli, ist, TR
+90 212 292 8457
info@kerempiker.com