projeler          kpm hakkında         iletişim  
Manisa Belediyesi Hizmet Binası

Ulusal Yarışma, 1. ödül
Manisa, TR
Toplam kapalı alan: 90,000 m2
Ekip:  Kerem Piker, Mehmet Can Anbarlılar, Erdem Tüzün, Yelta Köm, Cavidan Bayraktar, Deniz Önder, Mehmet Gören, Marta Marzsal

Manisa kentinin zengin doğal bitki örtüsü, yanı başında yer aldığı Spil Dağı'nın varlığının yanı sıra, kentsel alanlarda yer alan parklar ve yeşil alanlarla da mevcudiyetini sürdürüyor.

Manisa'nın en işlek ticaret bölgesinde fragmanlar halinde algılanan kentsel rekreasyon alanları bir "yeşil ağ" oluştururken şehrin Spil Dağı'na dik koridorlar halinde devam eden sokakları, kentin içerisinde doğal bir hava sirkülasyonu sağlıyor.
Kenti doğu batı yönünde kateden İzmir-İstanbul Yolu (Mimar Sinan Caddesi) gerek ölçeği, gerekse yoğunluğu bakımından, paralelindeki tren hattı ile beraber sadece kent kullanımına tahsis edilse bile şehrin kuzeyi ve güneyi arasında ciddi bir sınır teşkil ediyor.
Park, ortasında yer alan boşlukla bir alt kotta etrafı ticari kullanımlarla tariflenmiş korunaklı bir kentsel meydan olarak düzenlendi. Zaman zaman seyir alanına dönüşme olanağı taşıyan geniş merdivenler ve rampalar sistemi ile ulaşılan yaklaşık 10.000 m2 büyüklüğündeki kentsel meydanın, perşembe pazarı gibi geçici kullanımları da barındırması hedeflendi.
Proje alanının kuzeyi ile yaya bağlantısı meydan kotunda ticari alanın devamı niteliğinde sağlanırken, belediye hizmet binası kotunda parktan ulaşılan gezinti rampası ile sürdürüldü.

Belediye Hizmet Binasını alanın ana yol tarafına yaslayarak parkın mahfuzlaşması sağlandı. Binaların doğal zemin ile ilişkisi ve boşluklu yapıları ile kentin doğal hava sirkülasyonunun sürdürülmesi amaçlandı.
Belediye Hizmet Binası yapısı, düşey ulaşım yollarının çalışma alanlarından ayrıştırılarak zaman içerisinde değişebilecek kullanım senaryolarına olanak sağlayacak esneklikte bir ofis yapısı olarak düzenlendi.
Farklı bloklar arasında yer alan "yükseltilmiş bahçeler", hizmet binasının güney cephesinde binayı boylu boyunca kateden ve doğal bir çardak olarak işleyen güneş kırıcı sisteminin sayesinde hizmet binasına yönelik yarı açık iç bahçeler olarak tasarlandı.
Yapının ana yola bakan kuzey cephesi ise bir enformasyon yüzeyi olarak düzenlendi. Cepheye takılı düşey paneller üzerine yerleştirilecek olan değiştirilebilir dijital baskı yüzeyler ile yapının kent ile dinamik bir ilişki kurması hedeflendi.


Belediye Hizmet Binası, fiziksel varlığından ve üzerinde taşıdığı estetik değerlerden öte,kentin yaşantısına ve kamusal hayatına olan katkısıyla anlamlıdır.

Proje alanı, dünyadaki benzer örneklerle karşılaştırıldığında, gerek ölçeği, gerekse kentle olan fiziksel yakınlığı dolayısıyla hatırı sayılır bir kamusal kullanım alanına dönüşme potansiyeline sahiptir.
Projenin doğal zemin kotu, dere alanının ıslah edilmesi ve ticari kültürel ve sosyal programın üzerinin bitkilendirilmesiyle "yeşil ağın" devamı niteliğinde bir park alanı olarak tasarlandı. Bitkisel çatının, yağmur suyu yükünü, ısı adası etkisini ve çevre gürültüsünü azaltan yüksek yalıtımlı bir örtü olarak kullanılması amaçlandı.
kpm-kerem piker mimarlık

abide-i hürriyet cad. no.105 daire.4
sisli, ist, TR
+90 212 292 8457
info@kerempiker.com