projeler          kpm hakkında         iletişim  
Uşak Belediyesi Hizmet Binası

Ulusal Yarışma, Ödülsüz
Uşak, TR
Toplam kapalı alan: 10,000 m2
Ekip: Kerem Piker, Yelta Köm, Elena Pazzaglia

Kentsel dönüşüm alanlarında sıklıkla karşılaşılan sorun, eski kentin yoğun sokak dokusunun getirdiği zengin yaşantının geniş rekreasyon alanları içerisinde planlanan noktasal bloklar arasında sönümlenerek söz konusu alanların tenhalaşmasına ve cazibesini yitirmesine yol açmasıdır.


Şehrin eski endüstriyel yapılarının kent dışına taşınması ile elde edilen büyük boşluklar, geniş rekreasyon alanlarına açılan farklı işlevleri barındırma potansiyeline sahiptirler. Öte yandan bu alanların planlanmasında ekolojik önermelerin yanısıra, planlama alanlarının kentin mevcut işleyişine nasıl entegre edildikleri de yaşamsal önem taşımaktadır.

Uşak kenti Tabakhane Bölgesi Kentsel Dönüşüm Planı'nın, önerdiği yeşil omurgaya karşın kentin mevcut yol izlerini sürdürme noktasında zaaflar gösterdiği söylenebilir. Bu anlamda yeni Belediye Hizmet Binası, bulunduğu yer itibarıyla kent ile dönüşüm alanının eşiğinde kentsel sürekliliklerin yeniden tesisi bakımından önemli bir rol
oynayabilir.

Diğer bir deyişle Belediye Hizmet Binası ve Kültürel Tesis yapısı, kentin mevcut dokusu ile dönüşüm alanının önerdiği yeşil omurga arasında önemli bir mesnet olma potansiyeline sahiptir.

kpm-kerem piker mimarlık

abide-i hürriyet cad. no.105 daire.4
sisli, ist, TR
+90 212 292 8457
info@kerempiker.com